Damklubben

Er ordförande har ordet

På årsmötet beslutades att damer till icke bröder i Odd Fellow kan söka medlemskap i Odd Fellows Damklubb. Det fordras att man har en fadder som bjuder in dem till klubben.

Mötet beslutade, efter överläggning att gäster ska betala något högre avgift för maten/gång. Ett påslag på maten på 30:- beslutades.

Sanna Bjelke och Anna Liw-Berggren valdes in i styrelsen som vice ordf. och kassör. Åsa Jaktlund
lämnade styrelsen som kassör. I valberedningen avgick Anna-Britt Andersson och Ingvor Bäck och ersattes av Gunila Olsson och Gun-Britt Anderssson.

Medlemslista kommer att skickas ut via e-mail snarast.

Årsavgiftenär 300:-

Damklubben kommer att ändra i stadgarna. Detta ska göras efter att årsmötet beslutade att damer som inte har någon make/sambo som är medlem i Brödralogen kan få bli medlem i Odd Fellows Damklubb. Kraven på detta är att det ska finnas en fadder som rekommendera damen.
Data för medlemskap ska införas i medlemslistan med Namn, Adress, Tel.nr. Födelsedata (inte de sista 4 siffrorna) och e-mailadress.

Ringarna kommer att under helgen ringa upp er inför nästa månadsmöte. De lämna namnen till Gunilla Wahlgren söndag kväll mellan kl. 17-20. Det går också bra att SMS:a henne.

Vi i styrelsen hälsar er alla välkomna till vårens månadsträffar.

Vinster tar vi gärna emot. Ju fler vinster desto fler vinnare!

Bjud gärna med gäster, det är alltid trevligt.

Yvonne Danielsson

ordförande

Senast måndag kväll före utsatt mötesdag blir Du uppringd av Din ringare. Om Din ringare inte når Dig, kan Du själv ringa till Gunilla Wahlgren senast tisdag före mötesdag. Tel. se sista sidan.

Ev. bilskjuts ordnar ni själva.

Anmälan är bindande, och kostnaden tas ut av den som ej avanmält sig dagen innan. Behöver Du avboka, ska det ske genom Din ringare. Undantag medges vid akut/eller allvarlig sjukdom.

Datum för månadsmöterna hösten 2020 är redan inbokade: 17/9, okt till VF, 12 nov, och 10 dec

Anmälan till våran möten

Senast söndag kväll före utsatt mötesdag blir Du uppringd av Din ringare.

Om Din ringare inte når Dig, kan Du själv ringa till Gunilla Wahlgren från klubbmästariet, mellan kl. 19.00 – 19.30 söndag före mötesdag.

Telefonnumret hittar du längre ner på sidan.

Anmälan är bindande, och kostnaden tas ut av den som ej avanmält sig dagen innan.

Behöver Du avboka, ska det ske genom Din ringare. Undantag medges vid akut/eller allvarlig sjukdom.

(Ev. bilskjuts ordnar ni själva.)

Damklubbens styrelse