Aktuellt program år 2021

Program för Odd Fellow logen 78 S:t Sigfrid i Nässjö 2021
Lördag 16 oktober
Kl. 09.00
Höststädning av Odd Fellow-villan med omgivande grönområden  
Tisdag 19 oktober
Kl. 19.00
Loge alla grader, ÄK
Installering, Äl
MK, LM, R, B
Tisdag 2 november
Kl. 19.00
Loge alla grader
Förslag till budget 2022
MK, LM, R
Tisdag 16 november
Kl. 17.30
Ämbetsmannakollegium  
Tisdag 16 november
Kl. 19.00
Loge alla grader.
Fastställa budget
MK, LM, R, B
Tisdag 7 december
Kl. 19.00
Loge alla grader
Reception Inv.grad
MK, BM, R
Tisdag 14 december Info nya bröder  
Tisdag 21 december
Kl. 19.00
Julloge alla grader
Julfest Lucia + Tomten
MK, BM, R

Förklaring förkortningar

B = Ballotering
BM = Brödramåltid
LM = Lättare måltid
MK = Svart eller mörkblå kostym, vit skjorta, silvergrå slips, svarta skor
N = Nominering
R = Ringare kontaktar
Rec = Reception
SS = Svart slips, bärs endast vid begravning
UV = Utdelning veteranteken
V = Val
ÄI = Ambetsmannainstallation
NÄ = Nominering ämbetsmän
VÄ = Val ämbetsmän