Odd Fellow villan i Nässjö

Vad är Odd Fellow?

 • Ett religöst och politiskt obundet ordenssällskap.
 • Ett socialt nätverk med många loger och lager över landet och i många andra länder.
 • Odd Fellow Orden har anor från mitten av 1700-talet. Orden kom till Sverige 1884 och till Nässjö 1920.
 • Ett gemenskap med ca 13.000 Systrar och 27.000 Bröder i Sverige.

Vad är Odd Fellow Ordens mål och mening?

 • Att sprida Vänskapens, Kärlekens och Sanningens grundsatser bland våra medlemmar.
 • Att lära dem att bara ord är inte tillräckligt, utan att våra lärdomar måste omsättas i praktisk handling.
 • Att visa att var och en efter sin förmåga kan bidra till mänsklighetens utveckling och förbättring.

Vad vill vi Odd Fellow-Bröder och -Systrar

 • Utveckla oss i medmänsklighet och människokärlek.
 • Fördjupa vår kunskap om moral och etik.
 • Hjälpa utsatt människor på olika vis.
 • Skapa samhörighet och nya kontakter mellan människor av skilda slag.

Vad har vi för verksamhet?

 • Formella logemöten med given dagordning.
 • Invignings- och gradgivningsritualer.
 • Gemensamma måltider, ofta med underhållning eller föredrag efter logemötena.
 • Fördelar govår till välgörande ändamål, t.ex. medicinsk forskning och social stödverksamhet.
 • Utbyte med loger inom och utanför landets gränser.
 • Vi bedriver verksamheten i vår egna fastighet som också finns till uthyrning för andra ändamål.
Hur blir jag medlem och vad förväntas av mig?
 • Efter inbjudan från en Broder/Syster som senare blir fadder, görs ett inval baserat på den inträdessökandes personliga lämplighet.
 • Dina kostnader är årsavgift, gradavgifter och måltidskostnader.
 • Du ska efter hand hitta din plats/roll och ta aktiv del i logens verksamhet.
 • Du får gärna ta större ansvar som ämbetsman, utskottsmedlem eller annan funktionär.
 • Du ska flitigt delta i logens gemenskap vid möten och måltider.
 • Du ska i övrigt verka för Ordens och Logens bästa.

Mer information om Odd Fellow...

...hittar du på Ordens centrala hemsida oddfellow.seDirektlänk till vår sida på oddfellow.se.


Logens protokoll...

...kan du läsa på Ordens centrala hemsida oddfellow.se. Du måste logga in med ditt användarenamn och ditt lösenord. Har du inte loggningsuppgifterna till hands vänligen kontakta undermästaren (se sidan Kontakt).