Dukningslista Våren 2020

Seniorklubben har uppdraget att utföra dukning inför våra logesammanträden. Därför har vi i klubben utsedda verksam-hetsansvariga beslutat följande.

Efter vår medlemsförteckning har vi utsett: 2 stycken ordinarie dukare. Den dukare som står först på listan är ansvarig och har 2 stycken reserver att inkalla om de ordinarie får förhinder. Antalet som det skall dukas till får den ansvarige efter kontakt med Klubbmästare, telefonnummer i slutet av listan. Man får även kod till dukar o dylikt i källaren.

Logesammanträde tisdag 21 Januari Program

Ordinarie Bo Holmqvist 070 689 85 28

Ordinarie Owe Andersson 073 066 43 31

Reserv Staffan Lennartsson 073 994 03 43

Reserv Kjell Gustafsson 073 051 91 89

Logesammanträde tisdag 4 Februari Rec. 1

Ordinarie Kenneth Pettersson 072 702 61 11

Ordinarie Gunnar Strömqvist 070 661 55 12

Reserv Mats Johansson 0381-80214 / 070-665 74 30

Reserv Jarl Karlsson 073 629 76 42

Logesammanträde tisdag 18 Februari Loge , vandringsläger 18.00

Ordinarie Sten Lindvall 073 183 13 00

Ordinarie Roger Gerebo 076 778 04 55

Reserv Kjell Wikstrand 073 329 69 13

Reserv Per- Olof Nyberg 070 839 72 90

Logesammanträde tisdag 3 Mars Rec.2

Ordinarie Åke Olsson 070 517 82 60

Ordinarie Jan- Åke Andersson 070 727 82 47

Reserv Frank Fransson 070 298 06 30

Reserv Torvald Larsson 073 141 22 57

Logesammanträde tisdag 17 Mars Loge

Ordinarie Bertil Carnhede 070 628 81 72

Ordinarie Roland Bergqvist 070 303 54 34

Reserv Kjell Skålberg 070 571 03 04

Reserv Sven-Erik Olsson 076 127 61 55

Logesammanträde tisdag 7 April Rec 3

Ordinarie Hans-Erik Ericsson 070 367 13 75

Ordinarie Lennart Edner 070 508 30 06

Reserv Hans Berkman 070 301 97 10

Reserv Jan Agne Cassell 070 603 95 52

Logesammanträde tisdag 21 April Loge Årsdagen

Ordinarie Per Friberg 104 20. Mobilt. 070-6775198

Ordinarie Björn Svensson 070 694 26 15

Reserv Bo Arencrantz 070 246 79 81

Reserv Lars-Göran Skoglund 070 394 98 62

Logesammanträde tisdag 5 Maj Inv.

Ordinarie Berndt Andersson 073 818 10 20

Ordinarie Jan-Olof Andersson 073 056 65 89

Reserv Arnold Werneteg 070 357 21 45

Reserv Per- Olof Strid 070 574 56 56

Logesammanträde tisdag 2 Juni Loge Sommarloge

Ordinarie Bengt Danielsson 070 377 04 85

Ordinarie Carl Johan Jarnehammar 076 777 60 20

Reserv Tommy Bäck 0380 108 27 070 894 49 40

Reserv Anders Wittskog 0380 185 91

Ansvarig för dukningen skall kontakta Fredrik Asp. Måndag, dagen före mötet för att få det antal som det skall dukas för. Fredrik ger även koder till inlåst material typ dukar, ljus osv. koder till Odd lokalen fås av Fredrik, nyckel till odd finns på Medborgarkontoret.

Klubbmästare: Fredrik Asp tel. 070-722 88 55, E-post:

Kenneth Johansson
Mobil 070 268 85 73
Håkan Jaktlund
Mobil 070 327 48 55
Börje Svensson
Mobil 070 691 82 40